Hướng dẫn thông báo khai thuế trên thuế điện tử eTax

Dịch vụ thuế điện tử eTax cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống. Cùng xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây. Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế” -Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo khai thuế Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo. -Mã giao dịch: – Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ…

Read More