Lý giải vì sao nhiều DN vẫn đắn đo trong việc sử dụng HĐĐT

Đứng trước những đòi hỏi của thời đại công nghệ số hiện nay, Việt Nam đã và đang có những ứng dụng thay đổi để hội nhập với xu hướng của thế giới. Một trong những thay đổi cần phải kể đến chính là việc ứng dụng triển khai mô hình điện tử vào trong hóa đơn điện tử. Có thể nói đây là một trong những bước tiến đáng kể của Chính Phủ trong công cuộc hội nhập. Tuy nhiên trước hạn chót đăng ký hóa đơn điện tử…

Read More