Các hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử

Khi tìm hiểu và sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần chú ý đến những hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo không bị vướng vào vòng lao lý. Một số hành vi bị cấm có thể kể đến như: bảng kê kèm hóa đơn điện tử, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn. Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp Việc sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy…

Read More