Nghiệp vụ chính của hóa đơn điện tử xác thực gồm những gì?

Nhiều doanh nghiệp khi áp dụng hóa đơn điện tử hiện nay đang có những phản hồi tích cực bởi những lợi ích đáng kể mà hóa đơn điện tử mang lại. Không chỉ vậy, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử xác thực còn được cơ quan thuế phối hợp xử lý những lỗi xảy ra trong quá trình triển khai. Không chỉ mang lại các mẫu hóa đơn điện tử đẹp, nghiệp vụ của hóa đơn điện tử xác thực cũng rất đơn giản, giúp kế toán…

Read More