Hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán kê khai thế nào?

Nghiệp vụ của mỗi kế toán doanh nghiệp yêu cầu phải nắm rõ rất nhiều quy định, quy trình nộp các loại thuế, tờ khai cũng như cách nộp thuế điện tử trong trường hợp cần thiết. Đối với nghiệp vụ hóa đơn, điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đó là phải thanh toán qua ngân hàng. Vậy nếu hóa đơn GTGT bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp…

Read More