Hướng dẫn sử dụng phần mềm tìm file trùng lặp

Hầu như ai sử dụng máy tính đều có lượng thông tin lưu trữ rất lớn, trong số đó có không ít file bị trùng lặp, lưu nhiều lần trong máy tính. Theo thời gian các file này sẽ đầy lên và làm giảm dung lượng trống trong các ổ lưu trữ làm máy tính hoạt động chậm hơn. Để tìm các file trùng lặp này thì đã có các phần mềm tìm file bị trùng lặp. Nó có thể hỗ trợ người dùng với nhiều tính năng hữu ích.…

Read More