Các hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử

Khi tìm hiểu và sử dụng hóa đơn điện tử, các doanh nghiệp cần chú ý đến những hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử để đảm bảo không bị vướng vào vòng lao lý. Một số hành vi bị cấm có thể kể đến như: bảng kê kèm hóa đơn điện tử, sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, sử dụng bất hợp pháp hóa đơn.

Sử dụng hóa đơn bất hợp pháp

Việc sử dụng hóa đơn điện tử phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành. Mọi hành vi không thực hiện sử dụng hóa đơn điện tử theo đúng quy định của pháp luật có thể bị xem là hành vi sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp.

Theo quy định tại Khoản 9 Điều 3 Nghị định 119/2018/NĐ-CP thì sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp là việc sử dụng hóa đơn điện tử khi không đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử với cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử khi chưa có mã của cơ quan thuế để gửi cho người mua đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế; gửi hóa đơn điện tử không mã của cơ quan thuế cho người mua sau khi có thông báo ngừng sử dụng hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

Mọi trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử bất hợp pháp sẽ bị Tổng cục Thuế công khai trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để các tổ chức, cá nhân có thể tra cứu hóa đơn.

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn

hóa đơn điện tử

Sử dụng bất hợp pháp hóa đơn được hiểu là việc lập khống hóa đơn; cho hoặc bán hóa đơn chưa lập để tổ chức, cá nhân khác lập khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (trừ các trường hợp được sử dụng hóa đơn do cơ quan thuế bán hoặc cấp và trường hợp được ủy nhiệm lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Thông tư 39/2014/TT-BTC); lập hóa đơn không ghi đầy đủ các nội dung bắt buộc; cho hoặc bán hóa đơn đã lập để tổ chức, cá nhân khác hạch toán, khai thuế hoặc thanh toán vốn ngân sách…

https://noithatso.net/ly-giai-vi-sao-nhieu-dn-van-dan-do-trong-viec-su-dung-hddt/

Bảng kê kèm hóa đơn điện tử

Một hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử đó chính là việc xuất hóa đơn điện tử kèm theo bảng kê. Hoá đơn điện tử chính là tập hợp các thông điệp dữ liệu điện tử về bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ, được khởi tạo, lập, gửi, nhận, lưu trữ và quản lý bằng phương tiện điện tử. Do vậy, hóa đơn điện tử không bị giới hạn về số dòng trên hóa đơn do đó không lập kèm bảng kê.
Trên đây là những hành vi bị cấm trong sử dụng hóa đơn điện tử mà các doanh nghiệp cần chú ý. Hy vọng những thông tin chia sẻ trên đã giúp ích được cho các doanh nghiệp trong việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử.
https://noithatso.net/

Bài viết liên quan

Leave a Comment