Cập nhật các cách nộp tờ khai thuế phổ biến hiện nay

Nộp tờ khai thuế là nghĩa vụ bắt buộc mà mỗi doanh nghiệp phải thực hiện. Vậy hiện nay doanh nghiệp có thể tiến hành nộp tờ khai thuế theo những cách nào?

Các cách để doanh nghiệp có thể nộp tờ khai thuế

Khi nộp tờ khai thuế doanh nghiệp có thể lựa chọn cách nộp tờ khai thuế thủ công hoặc qua mạng internet. Đây là 2 cách phổ biến nhất hiện nay.

Đối với nộp tờ khai thuế thủ công, doanh nghiệp sẽ phải in ấn hồ sơ giấy, sau đó đến trực tiếp các cơ quan thuế vào những giờ hành chính để có thể nộp được.

nộp tờ khai thuế

Đối với cách nộp tờ khai thuế qua mạng thì doanh nghiệp có thể chủ động tiến hành nộp mọi lúc, mọi nơi, bất cứ đâu có mạng internet. Chính vì vậy, nộp tờ khai thuế qua mạng giúp doanh nghiệp tiết kiệm được nhiều thời gian, công sức. Đây cũng là phương thức đang được các doanh nghiệp lớn triển khai, đáp ứng những nhu cầu, thị hiếu mới của thị trường.

Thời hạn nộp tờ khai thuế

Theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC có quy định về thời hạn như sau
-Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế tháng chậm nhất là ngày thứ 20 (hai mươi) của tháng tiếp theo tháng phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế quý, tạm tính theo quý chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế năm chậm nhất là ngày thứ 30 (ba mươi) của tháng đầu tiên của năm dương lịch.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế theo từng lần phát sinh nghĩa vụ thuế chậm nhất là ngày thứ 10 (mười), kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ thuế.
– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm chậm nhất là ngày thứ 90 (chín mươi), kể từ ngày kết thúc năm dương lịch hoặc năm tài chính.
– Thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế đối với trường hợp doanh nghiệp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động chậm nhất là ngày thứ 45 (bốn mươi lăm), kể từ ngày có quyết định về việc doanh nghiệp thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi hình thức sở hữu, giải thể, chấm dứt hoạt động.
– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thu khác liên quan đến sử dụng đất theo cơ chế một cửa liên thông thì thực hiện theo thời hạn quy định tại văn bản hướng dẫn về cơ chế một cửa liên thông đó.

Như vậy, vào những ngày cuối cùng của nôp tờ khai thuế, nếu thời hạn rơi vào ngày nghỉ theo quy định thì hạn cuối sẽ được tính là ngày kế làm việc kế tiếp từ ngày nghỉ đó. Đây là điều hết sức chú ý cho công việc nôp tờ khai thuế vào Quý I khi hạn cuối vào ngày lễ 30/04

https://noithatso.net/

https://noithatso.net/cong-nghe/

Bài viết liên quan

Leave a Comment