Chuyển đổi sang sử dụng HĐĐT theo Thông tư 68/2019/TT-BTC

Thông tư 68/2019/TT-BTC đã quy định rõ, thời điểm bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử là ngày 01/11/2020. Như vậy, chỉ còn gần 01 năm để doanh nghiệp chuyển đổi sang sử dụng hoàn toàn hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.

Cục thuế thường xuyên mở các lớp hội thảo, tập huấn HĐĐT theo Thông tư 68/2019

Trong quá trình chuyển đổi sử dụng từ hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy, Cục Thuế, Chi Cục Thuế các tỉnh, thành phố… đã và đang tích cực mở các lớp tập huấn, hội thảo miễn phí cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, giúp họ nắm chắc các quy định về hóa đơn điện tử, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sử dụng hóa đơn điện tử.

Tại Hà Nội, từ ngày 25/10/2019, Cục Thuế TP Hà Nội liên tục tổ chức hội nghị tập huấn miễn phí về HĐĐT nhằm hỗ trợ tối đa việc áp dụng hóa đơn điện tử cho các tổ chức, doanh nghiệp, NNT đang hoạt động trên địa bàn.

Trên tinh thần nhằm tuyên truyền, phổ biến, hướng triển khai áp dụng HĐĐT theo sự chỉ đạo trọng tâm của Chính phủ, ngày 7/11/2019 các Chi cục Thuế thuộc Cục Thuế TP Hà Nội kết hợp với Phòng Tuyên truyền hỗ trợ NNT, Cục Thuế TP Hà Nội liên tiếp tổ chức các hội nghị tập huấn miễn phí cho các doanh nghiệp, tổ chức.

chuyen-doi-hddt-theo-thong-tu-68

Nội dung chính của các hội thảo, hội nghị bao gồm:

Những nội dung cơ bản và một số điểm mới cần lưu ý của Luật Quản lý thuế số: 38/2019/QH14;
Nội dung cơ bản Thông tư số: 68/2019/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 119/2018/NĐ-CP

Lợi ích của việc áp dụng HĐĐT; hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, NNT khi triển khai HĐĐT; Một số lưu ý khi áp dụng HĐĐT cũng như nêu một số tình huống vướng mắc và giải đáp những vướng mắc khi triển khai HĐĐT.

Nhà cung cấp hóa đơn điện tử và các giải pháp thúc đẩy DN sử dụng HĐĐT

Bên cạnh sự đồng hành của Cục Thuế, các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử cũng đang có những giải pháp tích cực để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử theo Thông tư 68/2019/TT-BTC.

Hiện tại, các nhà cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử đang tiến hành nâng cấp cơ sở vật chất, kỹ thuật, các điều kiện theo quy định tại Thông tư 68. Đây là việc làm vô cùng cần thiết, vì chỉ còn chưa đến 1 năm nữa, các doanh nghiệp bắt buộc phải chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 119 và Thông tư 68. Bên cạnh đó, các nhà cung cấp cũng đẩy mạnh triển khai các khuyến mại, quà tặng hấp dẫn để giúp các doanh nghiệp thúc đẩy chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử.

 

https://noithatso.net/lam-the-nao-de-chon-duoc-may-chay-bo-tot-nhat-hien-nay/

https://noithatso.net/mot-trong-nhung-dieu-cua-hang-apple-can-nen-lam-trong-nam-2018/

Bài viết liên quan

Leave a Comment