Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế GTGT không?

Việc quyết toán thuế là cách mà nhà nước kiểm tra những khoản đóng thuế của doanh nghiệp hoặc cá nhân nhằm giảm thiểu gian lận trong việc nộp các khoản thuế vào ngân sách nhà nước. Bên cạnh việc tham khảo giá in hóa đơn GTGT, thủ tục thông báo phát hành hóa đơn, nhiều doanh nghiệp còn quan tâm đến vấn đề quyết toán thuế GTGT. Vậy thuế GTGT là gì? Doanh nghiệp có phải quyết toán thuế GTGT không? Quá trình quyết toán thuế được thực hiện như thế nào?

1. Thuế GTGT là gì?

Thuế GTGT được hiểu là khoản thuế tính trên giá trị gia tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình sản xuất, lưu thông hàng hóa để đến được tay người tiêu dùng.

Đối tượng phải nộp thuế GTGT là các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT và các tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT.

2. Mọi doanh nghiệp đều phải quyết toán thuế GTGT

Hiện nay, rất nhiều doanh nghiệp thắc mắc: Có phải quyết toán thuế GTGT không?

Căn cứ theo quy định hiện hành thì mọi đơn vị kinh doanh thuộc tất cả các thành phần kinh tế (ngoại trừ các hộ kinh doanh vừa và nhỏ sẽ nộp thuế theo mức ấn định doanh thu) sẽ đều phải thực hiện việc quyết toán thuế hàng năm cho cơ quan thuế thông qua việc lập tờ khai và gửi tờ khai quyết toán thuế tới cơ quan có thẩm quyền.

Tờ khai quyết toán thuế GTGT 2020 hàng năm của các đơn vị kinh doanh phải được áp dụng theo mẫu số 11/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000, để gửi tới cơ quan thuế trực thuộc hoặc gửi online trên cổng thông tin Tổng cục Thuế.

Lưu ý rằng, những đơn vị kinh doanh sáp nhập, hợp nhất, chia tách giải thể hay phá sản thì sẽ phải thực hiện quyết toán thuế GTGT với cơ quan thuế chậm nhất 45 ngày tính từ ngày sáp nhập hợp nhất, chia tách giải thể hay phá sản.

3. Yêu cầu khi quyết toán thuế GTGT doanh nghiệp cần biết

Để việc quyết toán thuế được nhanh chóng, thuận lợi và hợp pháp, các doanh nghiệp tiến hành quyết toán thuế GTGT phải đáp ứng các yêu cầu sau đây:

– Khi thực hiện quyết toán thuế, doanh nghiệp phải đảm bảo thực hiện quyết toán thuế GTGT cuối năm theo năm dương lịch, chậm nhất không quá 60 ngày, tính từ 31/12 của năm quyết toán thuế.

– Các đơn kinh doanh phải thực hiện quyết toán thuế tuân thủ đúng theo chế độ mà Nhà nước quy định. Theo đó, doanh nghiệp phải đảm bảo kê khai toàn bộ số thuế GTGT phải nộp, số thuế GTGT đã nộp, số thuế GTGT được hoàn của năm, số thuế GTGT còn thiếu hay số thuế GTGT nộp thừa tính đến thời điểm quyết toán thuế. 

Một số trường hợp được miễn thuế TNCN khi mua bán nhà đất

– Doanh nghiệp kinh doanh phải đảm bảo kê khai đầy đủ chỉ tiêu, đúng các số liệu theo như mẫu quyết toán thuế GTGT được quy định rồi gửi tới cơ quan thuế trực thuộc theo đường bưu điện hoặc online. Đối với các trường hợp DN kinh doanh được áp dụng chế độ quyết toán tài chính khác thì vẫn phải đảm thuế quyết toán thuế theo đúng năm dương lịch.

Những điều hạn chế của hóa đơn giấy tự in và hóa đơn đặt in

– Doanh nghiệp có trách nhiệm phải nộp số thuế GTGT còn thiếu vào ngân sách nhà nước trong thời hạn không quá 10 ngày, tính từ ngày nộp báo cáo quyết toán thuế GTGT. Đối với những trường hợp nộp thừa thì sẽ được trừ vào số thuế GTGT phải nộp của kỳ tiếp sau đó. Trường hợp đơn vị kinh doanh thuộc đối tượng được hoàn thuế thì sẽ được hoàn trả lại.

– Đơn vị kinh doanh phải chịu trách nhiệm về tính đúng đắn của số liệu đã khai khi kê khai thuế GTGT. Trường hợp kê khai, báo cáo sai thực tế nhằm trốn thuế, lậu thuế sẽ bị xử phạt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment