Hộ kinh doanh có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử không?

Việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử trong các doanh nghiệp là hoàn toàn bắt buộc, thế nhưng, đối với hộ kinh doanh thì có bắt buộc phải sử dụng hay không? Đây chính là vấn đề mà nhiều hộ kinh doanh đang gặp vướng mắc hiện nay.

Bên cạnh những hướng dẫn cụ thể về cách nộp thông báo phát hành hóa đơn qua mạng thì tại Nghị định 119/2018 đã quy định cụ thể về việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh. Theo đó, việc sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh là không hoàn toàn bắt buộc. Việc áp dụng hóa đơn điện tử đối với quy mô hộ kinh doanh sẽ được chia thành 03 trường hợp, cụ thể như sau:

Khoản 4, Điều 12, Nghị định 119/2018/NĐ-CP quy định, chủ thể kinh tế là hộ kinh doanh sẽ bị bắt buộc áp dụng HĐĐT vào quá trình mua bán, giao dịch và cung ứng hàng hóa nếu thuộc vào một trong các trường hợp sau đây:

Hộ kinh doanh có nguồn lao động từ 10 người trở lên và có doanh thu năm liền trước đạt từ 3 tỷ đồng trở lên trong các lĩnh vực: nông – lâm – ngư nghiệp, nuôi trồng thủy sản, công nghiệp và xây dựng.

hóa đơn điện tử

Hộ kinh doanh có nguồn lao động từ 10 người trở lên và có doanh thu năm liền trước đạt 10 tỷ đồng trở lên trong các lĩnh vực thương mại và dịch vụ.

Ngoài ra, những trường hợp không thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử nhưng phát sinh nhu cầu liên quan thì vẫn có thể đăng ký xin cấp quyền sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo quy định.

Việc quy định các hộ kinh doanh đủ điều kiện doanh thu từ 3 tỷ đồng trở lên, hoặc có quy mô từ 10 lao động trở lên phải áp dụng hóa đơn điện tử là thống nhất và đồng bộ với nội dung của Nghị định 39/2018/NĐ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời khuyến khích hộ kinh doanh lớn chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Đối với các hộ kinh doanh nhỏ, không đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin nhưng cần hóa đơn điện tử thì vẫn có thể sử dụng bằng cách đến đơn vị quản lý thuế để nhờ khởi tạo hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông 

Nghiệp vụ chính của hóa đơn điện tử xác thực gồm những gì?

Theo quy định mới nhất về hóa đơn điện tử, thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử được quy định là ngày 01/11/2020. Như vậy là chỉ còn vài tháng nữa sẽ đến thời hạn bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử. Do vậy, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh lớn theo quy định nên sớm triển khai thực hiện việc chuyển đổi để đáp ứng các yêu cầu, quy định hiện hành về hóa đơn. Đối với các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ thực hiện trước ngày 30/9/2020.

Như vậy, việc triển khai sử dụng hóa đơn điện tử đối với hộ kinh doanh là không hoàn toàn bắt buộc, tuy nhiên, cơ quan thuế cũng khuyến khích các hộ kinh doanh nên sớm chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử để có thể đáp ứng nhu cầu phát triển thực tễ của xã hội; đáp ứng những yêu cầu về chuyển đổi từ mô hình hộ kinh doanh lớn chuyển lên mô hình doanh nghiệp.

Với những chia sẻ trên đây hy vọng đã giúp các doanh nghiệp trả lời được cho câu hỏi có bắt buộc hộ kinh doanh phải sử dụng hóa đơn điện tử hay không? Các trường hợp hộ kinh doanh bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định và những chủ chương đường lối của ngành thuế.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment