Hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán kê khai thế nào?

Nghiệp vụ của mỗi kế toán doanh nghiệp yêu cầu phải nắm rõ rất nhiều quy định, quy trình nộp các loại thuế, tờ khai cũng như cách nộp thuế điện tử trong trường hợp cần thiết. Đối với nghiệp vụ hóa đơn, điều kiện để khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với các hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên đó là phải thanh toán qua ngân hàng. Vậy nếu hóa đơn GTGT bắt buộc phải thanh toán qua ngân hàng nhưng doanh nghiệp chưa tiến hành thanh toán thì có phải kê khai điều chỉnh không? Hướng xử lý lúc này là như thế nào? Bài viết này sẽ chia sẻ cách kê khai hóa đơn GTGT trên 20 triệu quá hạn thanh toán.

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, doanh nghiệp cần căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa bằng văn bản, hóa đơn GTGT và chứng từ thanh toán qua ngân hàng để kê khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa. Nếu chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán trên hợp đồng hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm thì doanh nghiệp vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Thông tin tham khảo tại Điểm c Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC).

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm (đối với thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31/12), nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào, khi đó DN phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi DN đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ tương ứng với giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, DN lúc này mới có được chứng từ chứng minh việc thanh toán qua ngân hàng thì được khai bổ sung.

hóa đơn GTGT

Nếu đã quá hạn thanh toán chậm trả theo quy định trong hợp đồng, doanh nghiệp chưa thực hiện điều chỉnh giảm nhưng trước khi cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng thì việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì DN chỉ bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế; còn nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn thì DN sẽ bị truy thu, truy hoàn và xử phạt.

Nếu cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng, sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT mà DN đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.

– Nếu hóa đơn GTGT đã không được DN điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra thì DN được khai bổ sung nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

Như vậy, đối các hóa đơn GTGT có giá trì từ 20 triệu trở lên, doanh nghiệp vẫn thực hiện kê khai thuế GTGT bình thường nếu chưa đến hạn thanh toán theo hợp đồng quy định

Quy định mới nhất về hóa đơn đối với định dạng hóa đơn điện tử 

Nghiệp vụ chính của hóa đơn điện tử xác thực gồm những gì?

Trường hợp, đã quá thời hạn hợp đồng mà vẫn chưa thanh toán, doanh nghiệp không phải kê khai điều chỉnh giảm đối với các hóa đơn chưa thực hiện thanh toán.

Nếu doanh nghiệp đã thực hiện thanh toán nhưng không thanh toán qua hình thức thanh toán không dùng tiền mặt thì phải kê khai điều chỉnh giảm.

Trước khi cơ quan thuế thanh tra, kiểm tra, doanh nghiệp phải có đầy đủ chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn quá hạn thanh toán để tránh việc phải điều chỉnh giảm.
 

Bài viết liên quan

Leave a Comment