Hướng dẫn thông báo khai thuế trên thuế điện tử eTax

Dịch vụ thuế điện tử eTax cho phép người sử dụng tra cứu tất cả thông báo liên quan tới khai thuế được gửi cho NNT trên hệ thống. Cùng xem hướng dẫn chi tiết trong bài viết dưới đây.

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Thông báo khai thuế”
-Hệ thống hiển thị màn hình Thông báo khai thuế

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.
-Mã giao dịch:
– Loại thông báo: bao gồm các loại thông báo có trên hệ thống
– Ngày thông báo từ ngày:
– Ngày thông báo đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.
-Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
+ Nhấn “Tải về”
– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.

thuế điện tử eTax

Với 03 bước trên người nộp thuế đã có thể dễ dàng thực hiện được việc thông báo khai thuế trên thuế điện tử eTax. Ngoài ra, nếu muốn tra cứu tờ khai thuế, người nộp thuế thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: NNT chọn menu “Tra cứu”, sau đó chọn tiếp “Tờ khai”
-Hệ thống hiển thị màn hình Tờ khai

Bước 2: Nhập thông tin tra cứu thông báo.
– Tờ khai: bao gồm các tờ khai có trên hệ thống
– Mã giao dịch:
– Ngày ngày nộp từ ngày:
– Ngày ngày nộp đến ngày:

Bước 3: Nhấn “Tra cứu”.
-Hệ thống thực hiện truy vấn dữ liệu theo điều kiện tra cứu và hiển thị kết quả lên lưới dữ liệu:
+ Nhấn “Tải về”
– Hệ thống hiển thị màn hình cho phép NNT lưu file thông báo dạng XML về máy tính.
– NNT chọn  thư mục lưu file và thực hiện lưu file.
+ Nhấn “ Thông báo”
-Hệ thống hiển thị màn hình danh sách thông báo bước 1, bước 2 liên quan tới tờ khai.
– Cho phép NNT tải thông báo về máy tính.
+ Nhấn “Gửi phụ lục”
– Đối với các tờ khai được đính kèm phụ lục, hệ thống hỗ trợ NNT đính kèm phụ lục.
– NNT chọn “Chọn tệp tờ khai” mở file upload.
– Chọn “Ký điện tử” hệ thống hiển thị cửa sổ yêu cầu nhập mã PIN
– NNT nhập đúng mã PIN và chọn nút “Chấp nhận”, hệ thống báo ký điện tử thành công
– Chọn “Nộp tờ khai” để gửi phụ lục tới cơ quan thuế, hệ thống hiển thị danh sách phụ lục đã gửi thành công.

Có thể thấy đây đều là những chức năng rất cần thiết cho người nộp thuế. Sự tích hợp nhiều chức năng trong cùng một hệ thống thuế điện tử eTax đã hỗ trợ tối đa nhu cầu công việc cho người sử dụng, cho các doanh nghiệp, đáp ứng những nhu cầu công việc thực tế hiện nay.
https://noithatso.net/

https://noithatso.net/cap-nhat-cac-cach-nop-to-khai-thue-pho-bien-hien-nay/

Bài viết liên quan

Leave a Comment