Tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông

Tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường là một trong những trường hợp thường gặp tại các doanh nghiệp dịch vụ hàng hóa hiện nay. Đối với các doanh nghiệp đã sử dụng hóa đơn điện tử thì việc tra cứu hóa đơn sẽ trở nên dễ dàng hơn. Ví dụ như một doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn điện tử CyberLotus khi đang lưu thông hàng hóa trên thị trường và cần phải tra cứu hóa đơn theo chỉ thị của cơ quan có thẩm quyền thì có thể dễ dàng tra cứu trên các thiết bị di động thông minh mà không cần phải xuất trình giấy tờ.

Việc tra cứu hóa đơn điện tử phục vụ kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường đã được quy định rõ ràng tại Điều 29 Nghị định số 119/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ:

1. Khi kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường, đối với trường hợp sử dụng hóa đơn điện tử, cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để tra cứu thông tin về hóa đơn điện tử phục vụ yêu cầu quản lý, không yêu cầu cung cấp hóa đơn giấy. Các cơ quan có liên quan có trách nhiệm sử dụng các thiết bị để truy cập tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử.

tra cứu hóa đơn

2. Trường hợp bất khả kháng do sự cố, thiên tai gây ảnh hưởng đến việc truy cập mạng Internet dẫn đến không tra cứu được dữ liệu hóa đơn, nếu:

a) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa có chứng từ giấy (bản sao bằng giấy không cần ký tên, đóng dấu của người mua, người bán hàng hóa) chuyển từ hóa đơn điện tử thì xuất trình chứng từ giấy chuyển cho cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra hàng hóa. Cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra căn cứ chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử để lưu thông hàng hóa và tiếp tục thực hiện tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử (tại đầu mối đăng ký với Tổng cục Thuế) để phục vụ công tác kiểm tra để xử lý theo quy định;

b) Trường hợp người vận chuyển hàng hóa không có chứng từ giấy chuyển từ hóa đơn điện tử thì cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền đang thực hiện kiểm tra truy cập Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế để kiểm tra, xác nhận hóa đơn điện tử của doanh nghiệp.

Như vậy có thể thấy việc sử dụng hóa đơn điện tử để phục vụ việc lưu thông hàng hóa trên thị trường sẽ trở nên đơn giản, dễ dàng hơn rất nhiều so với việc sử dụng hóa đơn giấy, chứng từ giấy như trước đây. Nhược điểm lớn nhất mà chứng từ giấy, hóa đơn vận chuyển nội bộ đó chính là hay mất, thất lạc, rách do ướt… chính vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến quá trình thực hiện công việc của các doanh nghiệp. 

Nghiệp vụ chính của hóa đơn điện tử xác thực gồm những gì? 

Quy định mới nhất về hóa đơn đối với định dạng hóa đơn điện tử

Do vậy, việc chuyển sang sử dụng hóa đơn vận chuyển điện tử sẽ tháo gỡ hoàn toàn những khó khăn trên, giúp cho công việc của các doanh nghiệp trong lưu thông hàng hóa trở nên đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn rất nhiều. Đây chính là một trong những lý do thôi thúc các doanh nghiệp nhanh chóng chuyển đổi, nhanh chóng sử dụng hóa đơn điện tử trước thời hạn bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử đang đến gần.

Với những chia sẻ trên hy vọng đã giúp các doanh nghiệp nắm được những quy định về việc tra cứu hóa đơn điện tử nhằm phục vụ công tác kiểm tra hàng hóa lưu thông trên thị trường.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment