Trường hợp nào không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào?

Khấu trừ thuế GTGT giúp xác định số thuế giá trị gia tăng cần nộp cho từng khâu, từng chủ thể trong quy trình sản xuất, lưu thông hàng hóa, chống thất thu thuế. Tuy nhiên, trong một số trường hợp cụ thể, doanh nghiệp sẽ không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Theo đó, ngoài việc tìm hiểu về cách lưu trữ hóa đơn điện tử, cách hạch toán chi phí hợp lý, cách xử lý hóa đơn có sai sót,… kế toán cần nắm rõ các trường không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào được quy định tại Thông tư 219/2013/TT-BTC.

1. Các trường hợp không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào

Theo quy định tại khoản 15 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, doanh nghiệp không được tính khấu trừ thuế GTGT đầu vào đối với trường hợp:

– Sử dụng hóa đơn GTGT không đúng theo quy định của pháp luật;

– Hóa đơn không ghi hoặc ghi không đúng một trong các chỉ tiêu trên hóa đơn;

– Hóa đơn, chứng từ nộp thuế GTGT bị làm giả, hóa đơn có dấu hiệu bị tẩy xóa, hóa đơn khống (không có hàng hóa, dịch vụ kèm theo);

– Giá trị ghi trên hóa đơn không đúng với giá trị thực tế của hàng hóa, dịch vụ mua, bán hoặc trao đổi.

2. Một số trường hợp đặc biệt khác

2.1. Hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT

Theo quy định tại khoản 7 Điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ, trừ các trường hợp sau:

Thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp mua vào để sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho tổ chức, cá nhân nước ngoài, tổ chức quốc tế để viện trợ nhân đạo, viện trợ không hoàn lại được khấu trừ toàn bộ;

Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng với mục đích tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đến ngày khai thác đầu tiên hoặc sản xuất ngày đầu tiên được khấu trừ toàn bộ.

2.2. Không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

Theo quy định tại khoản 10 Điều 1 Thông tư 26/2015/TT-BTC, đối với các hàng hóa, dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu trở lên mà không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Tuy nhiên, một số trường hợp không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt vẫn được khấu trừ thuế GTGT đầu vào đó là:

Giá trị hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu từng lần có giá trị chưa đến hai mươi triệu đồng, hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã tính thuế GTGT;

Trường hợp cơ sở kinh doanh nhập khẩu hàng hóa là quà biếu, quà tặng của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài) thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

2.3. Đối với tài sản cố định, máy móc, thiết bị

Theo quy định tại Điều 9 Thông tư 151/2014/TT-BTC, thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định, máy móc, thiết bị, kể cả thuế GTGT đầu vào cho việc đi thuê những tài sản, máy móc, thiết bị này và thuế GTGT đầu vào khác liên quan đến tài sản, máy móc, thiết bị như bảo hành, sửa chữa không được khấu trừ đối với: 

Những điều hạn chế của hóa đơn giấy tự in và hóa đơn đặt in 

Hộ kinh doanh có bắt buộc phải sử dụng hóa đơn điện tử không?

– Tài sản cố định chuyên dùng phục vụ sản xuất vũ khí, khí tài phục vụ quốc phòng, an ninh;

– Tài sản cố định, máy móc, thiết bị của các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp kinh doanh tái bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, kinh doanh chứng khoán, cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở đào tạo;

– Tàu bay dân dụng, du thuyền không sử dụng cho mục đích kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn.

Lưu ý: Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh khách sạn, du lịch,; ô tô sử dụng cho việc làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa gồm thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ.

 

Bài viết liên quan

Leave a Comment